Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Klub byl založen v roce 2015. Nápad už vznikl v roce 2014. Dlouho nám to leželo v hlavě, až 19.12.2014 u prvního neoficiálního setkáni v Hostinci u Balona a u Cukrouše (sváteční vídeňský ležák) to muselo jít z hlavy ven (myšlenka): založíme si klub!

Proč právě SILINGAE ?

Když se začalo stavět nejmladší město České republiky (ano, je to Havířov), byly tvořené prapodivné názvy města. Třeba jako Bezručov, Sokolovo, Faratín, Všemírov, Čestprácov atd.

Podobně to bylo i u nás :-). Vypilo se hodně piv, probralo se hodně emailů a zpráv na FB, až nakonec Zdeněk příšel s názvem SILINGAE. Teď trošku historie a citace z wikipedie:

Silingové (latinsky Silingae) byl východogermánský kmen, pravděpodobně část větší vandalské skupiny. Podle většiny historiků žili v Dolním Slezsku. Termín Slezsko je pravděpodobně odvozen právě ze slova Silingi (Silingi – Silingula – Suleza nebo Suledza – Sulezane – Slezanie). Silingové jsou prvními známými obyvateli Slezska.

Jestli tomu doopravdy tak bylo, nevíme. Název se nám líbil (úměrně s množstvím vypitých piv) a nápady typu OKH, KOH (Ostrava-Karviná-Havířov)a jinými, na které si už ani nevzpomenem, šly do zapomnění.

Dalším velkým bodem zájmu a diskuze byly klubové barvy a logo klubu. Nakonec jsme zvolili barvy dle našeho "razovitého" regionu, což jsou barvy Těšínského knížectví (modrá a žlutá). Logo se nese i v tomto duchu, je vyobrazena těšínská (nebo také slezská) orlice, tak jak ji zpracoval náš grafik. To znamená, že to není věrná kopie orlice jak ji známe z historie, ale klasy, srpy, srpy, ozubená kola nebo havířská kladiva jsme z návrhu škrtli. Ani znak ve stylu mosambické vlajky neprošel :-).